0535 555 88 22
0532 214 06 07
0532 254 55 48
0212 235 63 36

FLUXLAR

TEMİZ FLUX PC 33

Klasik ayaklı ve yüzey montajlı komponantlerin köprüsüz ve saçaksız hızlı lehimlenmesinde kullanılırlar. Aşındırıcı olmayıp RMA fluxlardan daha güvenlidirler. Temizlenmeksizin yüksek yüzey geçirimsizlik direnci taşırlar ve otomatik test cihazlarının kontrol uçlarına kalıntı bulaştırmazlar.

 

REÇİNELİ FLUXLAR (PC 26 / PC 2000)

Klasik ayaklı ve yüzey montajlı komponantlerin köprüsüz ve saçaksız hızlı lehimlenmesinde kullanılır. Aşındırıcı değildir.. Temizleme gerektirmeyen çok az kalıntı bırakır.

Katı madde oranı, belirli bir zamande kontrollü ısıda buharlaştırılarak hesaplnır. Halide oranı, halidenin titrasyon sonucunun klorid karşılığı olarak ölçülür, Asit değeri, titrasyonla belirlenir.

ARAX FLUX X33
Alüminyum dışındaki metallerin hızlı lehimlenmesinde kullanılır. Elektronik devrelerde kullanılmaz.