0535 555 88 22
0532 214 06 07
0532 254 55 48
0212 235 63 36

KURŞUNSUZ LEHİM
Kurşun insan sağlığı ve çevre açılarından zararlı bir metaldir. Bu yüzden lehim üreticisi ve kullanıcısı firmalar, kurşunsuz lehim konusunda sağlık ve çevresel nedenlerle araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalar sonucunda kurşun içermeyen birçok lehim alaşımı geliştirilmiştir. Ancak, kurşunsuz lehimlerin kullanımında yüksek alaşım maliyetleri ve sağlanabilirlikleri bakımlarından bazı güçlükler bulunmaktadır.