0535 555 88 22
0532 214 06 07
0532 254 55 48
0212 235 63 36

DEKAPANLAR

EASY-FLO FLUX POVVDER
Gümüş kaynak teli’nin uygulandığı yerlerde kullanılır.

FELDER FLUX
Bakır boru tesisatlarında kullanılır.

LOTFETT
Elektronik lehim pastası.